Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

BORRELEXPERIENCE.NL.nl is een catering bestelsite. Het hoofdkantoor bevindt zich in Haarlem. BORRELEXPERIENCE.NL.nl is in het handelsregister geregistreerd onder de naam Hapjes aan Huis. Dit document is van toepassing op de consumentenklanten van BORRELEXPERIENCE.NL
Laatst gewijzigd: 01-02-2020
Eventuele correspondentie kunt u sturen naar info@BORRELEXPERIENCE.NL of naar bovenstaand adres.

1. Definitie
In de algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:
a. BORRELEXPERIENCE.NL hierna te noemen: ‘BORRELEXPERIENCE.NL'.
b. Opdrachtgever: Een opdrachtgever is een rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van de BORRELEXPERIENCE.NL.

2. Bestellingen
De opdrachtgever kan 24 uur per dag bestellingen plaatsen op www.BORRELEXPERIENCE.NL Bestellingen dienen tenminste 12 uur ’s middags voor levering de volgende dag gedaan te worden. 'BORRELEXPERIENCE.NL' kan niet garanderen dat bestellingen, die binnen 24 uur worden gedaan, bezorgd worden. De opdrachtgever wordt hierover telefonisch benaderd.

3. Bezorging

3.1. Leveringstijden
'BORRELEXPERIENCE.NL' levert het gehele jaar door met uitzondering van zon- en feestdagen. 'BORRELEXPERIENCE.NL' behoudt het recht om af te wijken van bovengenoemde leveringstijden, bijvoorbeeld op feestdagen. Wanneer de uitlevering van de borrelbox op een feestdag zou vallen, dan wordt over de mogelijkheden op die dag met u gecorrespondeerd. Wanneer de opdrachtgever een gewenste aflevertijd heeft opgegeven dan is dit een indicatietijd en kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

Door middel van Track en Trace wordt de klant op de hoogte gehouden van de levering.

3.2 Aflevering
In geval van zakelijk opdrachtgevers worden de hapjes afgeleverd bij de receptie indien deze aanwezig is. 'BORRELEXPERIENCE.NL' is niet verantwoordelijk voor de interne aflevering. Mochten de hapjes niet op het afleveradres bezorgd kunnen worden, dan zal de chauffeur trachten de hapjes bij een nabijgelegen adres te bezorgen. Indien dit niet mogelijk is, dan worden de hapjes weer meegenomen en wordt er een afhaalbericht in de bus gedaan, welke beschrijft dat u de bestelling dezelfde dag kunt afhalen op een afhaaladres. Het niet afhalen van de bestelling ontslaat u onder geen beding van u betaalverplichting. De opdrachtgever blijft in dit geval verantwoordelijk voor alle gemaakte kosten.

3.3. Spoedbezorging
Mocht de opdrachtgever gerechten met spoed willen bestellen dan dient de opdrachtgever contact op te nemen met de klantenservice van 'BORRELEXPERIENCE.NL'.

3.4 Bezorgkosten
BORRELEXPERIENCE.NL berekend op elke online bestelling € 0,00 euro bezorgkosten.

4. Prijzen
Alle prijzen vermeld op de website www.BORRELEXPERIENCE.NL.nl zijn inclusief BTW. Er geldt een minimaal bestelbedrag van € 49,50. Prijzen zijn onder voorbehoud van zetfouten en wijzigingen.

5. Betaling
Via de website van 'BORRELEXPERIENCE.NL' dient u uw bestelling in. Ter bevestiging van de bestelling ontvangt de opdrachtgever een bericht waarin de bestelling wordt bevestigd. Aan dit bericht wordt binnen 24 uur een factuur toegevoegd welke voor de bezorgdatum voldaan dient te zijn. De factuur wordt met een Ideal-link gemaild.

6. Aansprakelijkheid
'BORRELEXPERIENCE.NL' kan niet aansprakelijk worden gesteld. BORRELEXPERIENCE.NL werkt samen met authentieke leveranciers.

U bent zelfverantwoordelijk voor het juist aanleveren van het aflever- en factureer adres. Nadat de opdrachtgever een bestelling online heeft ingediend, ontvangt de opdrachtgever per email een bevestiging aangaande; de bestelling, het afleveradres, de afleverdatum en de kosten. Hetgeen in deze bevestiging staat beschreven is waaraan de opdrachtgever zich conformeert.

7. Annulering
Voorafgaand aan de aflevertijd kan de opdrachtgever annuleren. Tot 1 week voorafgaand aan de uitlevertijd is annuleren kosteloos. Bij annuleringen die bij ons binnen 7 dagen week voorafgaand aan de aflevertijd wordt 25% van de kosten in rekening gebracht. Annuleringen binnen 2 dagen wordt 100% in rekening gebracht.

8. Privacy
Gegevens van de opdrachtgever zullen niet worden doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

9. Uitstraling
Ondanks dat wij ernaar streven dat de uitstraling van onze producten vergelijkbaar is met dat wat op de website wordt getoond, kunnen wij in alle redelijkheid niet garanderen dat uw bestelde gerechten er exact zo uitzien als online getoond.

10. Privacy statement
'BORRELEXPERIENCE.NL' gaat zeer zorgvuldig om met haar klanteninformatie en zal deze gegevens nimmer aan derden ter beschikking stellen. BORRELEXPERIENCE.NL.nl houdt zich aan de regels bepaald in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), alsmede aan de nieuwe Europese richtlijnen en de aanpassing van de WBP daarop.

11. Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

11.1 Behandeling persoonsgegevens
De gegevens worden enkel gebruikt zoals in deze algemene voorwaarden uitgelegd. 'BORRELEXPERIENCE.NL' verbindt zich er toe de verzamelde data in geen geval te verkopen, door te geven of te verhuren aan derden met het oog op commerciële doeleinden. Wel spelen we uw adresinformatie door aan de cateraar waar uw bestelling in behandeling genomen wordt, teneinde de bezorging te faciliteren. Uw e-mailadres wordt overigens uitsluitend door 'BORRELEXPERIENCE.NL' intern gebruikt en wordt doorgegeven aan de cateraar. Uitzondering op bovenstaande zijn verzoeken van de rijksoverheid, bijvoorbeeld in geval van een politieonderzoek.

12. Klachtenafhandeling
Aan 'BORRELEXPERIENCE.NL' verbonden keukens zijn verantwoordelijk voor de correcte nakoming van de afspraken met de klant. Er wordt door 'BORRELEXPERIENCE.NL' op toegezien dat dit conform hetgeen op deze site wordt gepubliceerd verloopt. 'BORRELEXPERIENCE.NL' bemiddelt in geschillen tussen keuken en de klant, om zodoende tot een oplossing van een voorkomend probleem te kunnen komen. U kunt klachten melden aan info@BORRELEXPERIENCE.NL.nl. Elke klacht wordt door ons in behandeling genomen.

13. Nieuwsbrief en ongewenste e-mail
Als u een bestelling plaatst, wordt u opgenomen in ons klantenbestand. Klanten ontvangen enkele malen per jaar een nieuwsbrief en/of aanbieding van 'BORRELEXPERIENCE.NL'. U blijft mail van ons ontvangen tot een eventuele afmelding. Wilt u zich afmelden, stuur dan een e-mail naar info@BORRELEXPERIENCE.NL. 'BORRELEXPERIENCE.NL' verstuurt nooit zogenaamde 'spam' (ongewenste e-mail) en zal ook in de toekomst nooit spam versturen.

14. Technisch bewaren van persoonsgegevens
De informatie die bij een bestelling aan ons wordt verstrekt wordt bewaakt op een serie beveiligde servers, beschermd door 128 bits encryptie en een firewall.

15. Cookies
'BORRELEXPERIENCE.NL' gebruikt een techniek genaamd "Cookies", om de site zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Het Cookie dat 'BORRELEXPERIENCE.NL' gebruikt is een nummer, waardoor we u de volgende keer sneller kunnen helpen. Uw postcode wordt bijvoorbeeld alvast ingevuld, u kunt ook uw gebruikers informatie bewaren. Dit zorgt ervoor dat u sneller uw bestelling kunt plaatsen. Cookies worden bovendien gebruikt om te 'onthouden' welke producten u in uw winkelwagentje hebt. Dit is noodzakelijk voor het technisch functioneren van de website. Er worden geen persoonlijke gegevens over het internet gestuurd door middel van het cookie, het is slechts een (gecodeerd) nummer.

16. Intellectueel eigendomsrecht
'BORRELEXPERIENCE.NL' is een beschermde merknaam. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van 'BORRELEXPERIENCE.NL' enig onderdeel van de website te kopiëren, aan te passen, te vertalen en/of uit te geven. Hebt u interesse een deel van onze site te gebruiken voor welk doeleinde dan ook, kunt u zich wenden tot info@BORRELEXPERIENCE.NL en een aanvraag daartoe indienen.
'BORRELEXPERIENCE.NL', alsmede deze overeenkomst vallen onder Nederlands recht.

17. Allergenenwetgeving
Sinds 13 december 2014 is de Allergenenwetgeving van kracht. BORRELEXPERIENCE.NL functioneert als intermediair tussen eindklant en cateraar. Het op BORRELEXPERIENCE.NL gepubliceerde assortiment wordt door iedere individuele cateraar samengesteld en bereid. Het gebruik van basis ingrediënten wordt in principe voorgeschreven, echter heeft de cateraar de vrijheid om te kiezen voor eigen leverancier/merken. BORRELEXPERIENCE.NL is niet verantwoordelijk voor de ingrediënten die worden gebruikt voor het eten. Heeft u een allergenenallergie, neem dan contact op met BORRELEXPERIENCE.NL en wij vragen aan de cateraar welke allergenen er gebruikt worden voor het desbetreffende eten.

Hapjes aan Huis

Organiseer jij de VRIJMIBO?

wij zijn flexibel en meedenkend

Voorstel aanvragenKerstpakketten 2021

ook sint- en bakpakketten

Bekijken